Ciepła Belka Montażowa

Innowacyjny zestaw elementów z twardego polistyrenu z zatopionymi stalowymi wspornikami. Stosowany do ciepłego i szczelnego montażu okien i drzwi w strefie izolacji termicznej. Belki umożliwiają poszerzenie ościeża oraz wykonanie stabilnej, skutecznie przenoszącej obciążenia, ramy nośnej. System uzupełniają:

  • belka podprogowa
  • podstawy pod parapet wewnętrzny i zewnętrzny
  • węgarek

Cechy systemu:

• Możliwość architektonicznego wysunięcia stolarki do 20 cm od lica muru nośnego
• Nośność obliczeniowa nawet 600 kg/mb (montaż w nośnym podłożu muru lub fundamentu,
łączna nośność 4 belek CBM o długości 25cm każda z nośnością jednostkową powyżej 150 kg/szt.).
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 [W/mK] (najkorzystniejszy przebieg izoterm na styku rama-mur).
• Współczynnik temperaturowy fRsi z zakresem osiągniętych wyników obliczeniowych z ocen ITB w przedziale
0,86 ≤ fRsi ≤ 0,93 właściwych dla temperatury powietrza zewnętrznego – 20° C.
0,72 ≤ fRsi min. wartość współczynnika wg Roz. MIiB w sprawie „Warunków tech…”
• Współczynnik infiltracji powietrza 0,03 < a < 0,05 [m3/(mhdaPa2/3)]
(wyniki infiltracji powietrza potwierdzone w ITB po cyklach starzeniowych; termicznych i zmęczeniowych)
– przy wymaganiach normowych wg. PN-EN12114:2003 na poziomie a < 0,3 [m3/(mhdaPa2/3)]
– przy wymaganiach dla domów pasywnych na poziomie a < 0,1 [m3/(mhdaPa2/3)]
• Wytrzymałość mechaniczna na działanie siły pionowej (racking) – KLASA 4 (800N).
• Wytrzymałość mechaniczna na skręcanie statyczne – KLASA 4 (350N).
• Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie „bezpieczeństwa” P3 – odporność na ciśnienie prędkości
wiatru 3000 Pa (co odpowiada przejściu huraganu dewastującego, wiejącego z prędkością powyżej 250 km/h).
• Wodoszczelność (odporność na oddziaływanie wody opadowej) – KLASA 9A (600 Pa).
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – Klasa E – reakcja na ogień.
• Klasyfikacja ogniowa NRO (system nierozprzestrzeniający ognia od zewnątrz – wymóg w obiektach użyteczności publicznej).