Podpory montażowe

Stalowe podpory montażowe w trzech zakresach wysokości:

70 – 110 mm

110 – 140 mm

140 – 220 mm